Aktualności

Wsparcie dla rodzin

W ramach wsparcia dla rodzin oferuję:

– pracę coachingową z członkami rodziny, skierowaną na wyjście z trudnych doświadczeń, leczenie bólu w relacji, uporanie się z zaszłościami, pracę nad ułatwieniem komunikacji i budowaniem nowych sposobów reagowania. Poprzez poprawę komunikacji i wzajemne zrozumienie budujemy relacje oparte na zaufaniu i prawdziwej bliskości.

– mediacje- wsparcie w konflikcie i pomoc w jego rozwiązaniu. Uczestnictwo bezstronnego mediatora, który w oparciu o empatię, zrozumienie uczuć i potrzeb obu stron pomaga ludziom usłyszeć się wzajemnie, zobaczyć perspektywę drugiej strony i zrozumieć. Sprawia, że kontakt i porozumienie stają się możliwe. Serca uczestników konfliktu otwierają się na siebie nawzajem, pojawia się zrozumienie i otwartość na rozwiązania. Dzięki mediacji obie strony konfliktu dostają wsparcie, zaburzone konfliktem relacje leczą się i pojawia się przestrzeń na znalezienie rozwiązań, które posłużą obydwu stronom.

– rozwiązywanie konfliktów grupowych- leczenie relacji w grupie, poprzez usłyszenie i empatię dla wszystkich uczestników. Wparcie pomaga wszystkim osobom dotkniętym konfliktem (nie tylko jego stronom) w łatwiejszym przejściu przez trudne doświadczenie, w wyjaśnieniu sytuacji, odbudowaniu relacji oraz znalezieniu rozwiązań z uwzględnieniem wszystkich.

– pracę skierowaną na pogłębienie relacji, wzmacnianie bliskości i wzajemnego zaufania poprzez usprawnienie komunikacji i wsparcie w poszukiwaniu wspólnego języka, tak aby wspólna realizacja marzeń i celów była możliwa- praca zarówno z poszczególnymi członkami rodzin, jak i z całą grupą, stosownie do potrzeb

Jeśli jesteś zainteresowany którąkolwiek z form pracy napisz.