Aktualności

Mediacje rówieśnicze – zajęcia dla uczniów

Tematyka:

  1. Podstawy komunikacji w oparciu o empatię, atak i obrona versus słuchanie, rozumienie i komunikowanie – rozróżnianie i nazywanie uczuć i potrzeb, radzenie sobie z emocjami, rozumienie innych ludzi oraz przyczyn ich działań, szukanie wspólnych dla wszystkich ludzi płaszczyzn porozumienia.
  2. Potrzeby moje i innych ludzi, przyczyny konfliktów, słuchanie i rozumienie – ugruntowanie umiejętności odnajdywania przyczyn stojących za ludzkimi zachowaniami, przyjrzenie się przyczynom konfliktów w grupie rówieśniczej, pomiędzy dziećmi a rodzicami oraz pomiędzy dziećmi a nauczycielami, zobaczenie co łączy osoby będące w konflikcie, przyjęcie perspektywy drugiej strony, nauka w jaki sposób możliwe jest znalezienie wspólnego rozwiązania,
  3. Wprowadzenie schematu mediacyjnego – wprowadzenie do umiejętności mediacyjnych, pokaz trójki mediacyjnej, pokazanie zadań mediatora i umiejętności uważnego słuchania, sprawdzania co jest istotne w danym konflikcie, tłumaczenia oskarżeń i ocen na potrzeby i wartości, panowanie nad stronami konfliktu
  4. Ćwiczenia czwórek i trójek mediacyjnych- wprowadzenie i nauka schematu, ćwiczenie umiejętności mediacyjnych, sprawdzenie czy obecność osoby wspierającej pomaga czy przeszkadza, zadbanie o strony konfliktu oraz świadome dokonywanie wyboru czy chcę być mediatorem w danym konflikcie, precyzowanie wypowiedzi stron i przenoszenie wypowiedzi jednej ze stron konfliktu do drugiej, z pomocą mediatora wspierającego; odnajdywanie wspólnych płaszczyzn w celu umożliwienia porozumienia
  5. Ćwiczenia czwórek i trójek mediacyjnych, przerywanie i przestrzeń dla mediatora, radzenie sobie ze stresem i wyzwaniami, umiejętność zadbania mediatora rówieśniczego o siebie, wyrażenia własnego zdania w wymagającej sytuacji, radzenia sobie w sytuacjach napięcia i stresu, kolejne umiejętności mediatora – bezstronność mediatora, umiejętność przerywania kłótni
  6. Ćwiczenia czwórek i trójek mediacyjnych – zebranie wszystkich umiejętności mediacyjnych, wyjaśnienie wątpliwości, osiągnięcie sprawności w tłumaczeniu oskarżeń i ataku na język serca oraz w pośredniczeniu pomiędzy stronami konfliktu, przy jednoczesnym zadbaniu o siebie, znajdywanie rozwiązań służących obydwu stronom.

Pełny program obejmuje 6 spotkań po 3 godziny każde spotkanie. Szczegółowo jest on precyzowany stosownie do potrzeb grupy. Możliwe jest także przeprowadzenie szkolenia w innym wymiarze godzinowym, jak i szkolenia obejmującego program rozszerzony, lub poszczególne jego elementy, stosownie do potrzeb grupy.

Jeśli jesteś zainteresowany napisz.