Aktualności

Warsztaty NVC dla nauczycieli

Tematem warsztatów jest budowanie relacji uczeń – nauczyciel, opartych na wzajemnym zrozumieniu, kontakcie i szacunku.

Warsztaty obejmują następującą tematykę :

  1. Komunikacja z uczniami, budowanie kontaktu i relacji.
  2. Komunikacja w sytuacjach wyzwania, trudnych reakcji ze strony uczniów.
  3. Radzenie sobie z emocjami uczniów.
  4. Rozwiązywanie konfliktów między uczniami w oparciu o empatię, techniki mediacyjne oraz elementy kręgów naprawczych.
  5. Stres w pracy nauczyciela i radzenie sobie z nim.

Pełny program obejmuje 6 spotkań po 3 godziny każde spotkanie. Szczegółowo jest on precyzowany stosownie do potrzeb grupy. Możliwe jest także przeprowadzenie szkolenia w innym wymiarze godzinowym, jak i szkolenia obejmującego program rozszerzony, lub poszczególne jego elementy, stosownie do potrzeb grupy.

Dodatkowym panelem jest program mediacji rówieśniczych dla nauczycieli, obejmujący naukę mediacji oraz wspierania uczniów – mediatorów rówieśniczych.

Jeśli jesteś zainteresowany napisz.