Czym jest NVC?

Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication) to język serca. Pomaga odnaleźć równowagę i spokój w sobie, a w relacjach z innymi pozwala nam ich zrozumieć. Dzięki temu możemy budować naprawdę bliskie, satysfakcjonujące relacje. Porozumienie = porozumienie miedzy ludźmi, prawdziwe, pełne, z otwartością i szacunkiem, bez ocen i blokad. Porozumienie oparte jest na empatii, rozumieniu uczuć i potrzeb, głębokim kontakcie ze sobą i innymi.

W Porozumieniu skupiamy się na rozumieniu potrzeb, odkrywamy dlaczego robimy to co robimy. Dlaczego niekiedy gdy uda nam się zrealizować to, co planowaliśmy, o czym marzyliśmy, pojawia się frustracja, rozczarowanie –czego tak naprawdę nam brak żebyśmy poczuli się spełnieni, szczęśliwi.

Porozumienie to komunikacja, ale przede wszystkim pełne rozumienie innych ludzi i siebie samego. Porozumienie pomaga wejść w kontakt ze sobą i z innymi. Dzięki świadomości naszych potrzeb i współzależności z innymi ludźmi rozwijamy autentyczne, szczere relacje, oparte na wzajemnym szacunku i bliskości.

Porozumienie otwiera serca, pomaga radzić sobie z wyzwaniami , odbierać i z szacunkiem do drugiego człowieka wyrażać najtrudniejsze komunikaty.

Porozumienie to sposób komunikacji i budowania relacji, ale też droga rozwoju w kontakcie, z szacunkiem i uwzględnieniem prowadząca do harmonii i równowagi

Twórcą Porozumienia jest Marshall B. RosenbergMediacje