Aktualności

Ja, moje życie, marzenia, moje związki – warsztat NVC

Ja, moje, życie  marzenia, moje związki -– warsztaty Porozumienia bez Przemocy.
Co dzieje się z nami, gdy życie zaczyna pędzić? Gdy pojawiają się dzieci, praca, starsi rodzice, dopada nas rzeczywistość?
Gdzie jesteśmy my, nasze pasje, marzenia? Gdzie podziewa się radość i miłość w związkach? Jak odnaleźć siebie i swoją drogę ? 
O tym jaką jakość w życiu chcielibyśmy mieć i o tym jak tą jakość uzyskać w zmieniającym się świecie i rzeczywistości dnia codziennego. Jak budować dobre relacje i realizować siebie, znaleźć miejsce i sposób  na radość i szczęcie.
– zapraszam na cykl dwóch warsztatów Porozumienia bez Przemocy 
w trakcie warsztatów przyjrzymy się naszemu życiu i zobaczymy co chcielibyśmy zmienić, zmierzymy się z wyzwaniami i poszukamy dróg do pełnej realizacji siebie, będziemy pracować z blokadami i ograniczającymi nas przekonaniami. 
Czas trwania każdego warsztatu – 4,5 h. Mimimalna liczba uczestników – 10 osób , maksymalna 16 osób
Koszt – 75 zł za spotkanie
Gdzie- ośrodek Fara ra ra,  Plac po Farze 6 Lublin 
Kiedy 9 marca i 24 marca, od 9.30 do 14. 
W przypadku zapisu na warsztat o miejscu decyduje kolejność zapisu. Zapisu dokonuje się wysyłając maila na adres : komunikujemysie@wp.pl  najpóźniej do dnia 3 marca 2019 r.
W przypadku gdy na warsztat przyjdzie więcej niż 16 zgłoszeń, osoby  począwszy od 17  zostaną w ciągu 2 dni od zapisu  poinformowane o braku miejsc. 
Osoba zapisująca się na warsztat potwierdza ostatecznie  wolę uczestnictwa dokonując wpłaty zaliczki w kwocie  45  zł na konto Centrum Komunikacji i Mediacji Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kosicka- Leszczyńska w BZ WBK O/Zamość nr konta 19 1500 1807 1218 0003 6801 0000 do dnia 3 marca 2019 r.. W dniu wysłania opłaty proszę o maila z potwierdzeniem jej wysłania na adres mailowy,  ułatwi mi to księgowanie wpłat oraz weryfikację miejsc.
W tytule wpłaty  należy podać : imię nazwisko, zaliczka tytułem warsztatu marcowego.
W przypadku gdy grupa nie zbierze się, lub warsztat zostanie odwołany  z przyczyn leżących po stronie organizatora wpłacone zaliczki zostaną zwrócone w terminie 5 dni roboczych od daty  odwołania warsztatu. W przypadku gdy ktokolwiek z zapisanych nie dokona wpłaty do dnia 3 lutego,  zapis traci ważność, a jego miejsce zostanie zaoferowane innym oczekującym.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu z przyczyn losowych.
 W przypadku rezygnacji przez uczestnika po dniu 3 marca wpłacona zaliczka w kwocie 45 zł przepada na rzecz organizatora tytułem kary umownej w związku z poniesionymi przez organizatora kosztami wynajmu sali oraz w związku z utratą spodziewanego wynagrodzenia. Organizator nie ma prawa żądania od uczestnika z tytułu rezygnacji z udziału w warsztacie jakiejkolwiek kwoty ponad wskazaną wyżej kwotę umowną.
Wysłanie maila z zapisem jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zasad i oznacza wyrażenie zgody na wskazane powyżej warunki.


Informuję, że: 
Administratorem danych osobowych  osób dokonujących zapisu jest Centrum Komunikacji i Mediacji  Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kosicka-Leszczyńska z siedzibą przy ul. M. Reja 21, w Zamościu, tel.: 696 20 20 11, Przedstawicielem Administratora jest Magdalena Kosicka-Leszczyńska – właściciel

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w jednostce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 664 08 59 57 , bądź mailową: inspektor@ethna.pl
Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest świadczenie usług trenera NVC, umożliwienie  udziału w szkoleniach NVC oraz przesyłania informacji dotyczących szkoleń.
Dane przetwarzane przez administartora obejmują imiona, nazwiska, adresy i numery kontaktowe, w tym elektroniczne.
Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw mogą być ograniczone przepisami krajowymi.
Podanie danych jest dobrowolne. Niemniej jest ono konieczne, jeżeli chcą Państwo aby otrzymywać informacje o szkoleniach oraz aby usługa została wykonana w sposób prawidłowy.
Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu jedynie instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
Dane nie będą przekazywane do innych państw. 
Dane będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa woli zakończenia procesu rozwoju osobistego, lub do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.