Oferta

W rozwiązywaniu konfliktów staram się ułatwić stronom usłyszenie i zrozumienie siebie nawzajem oraz wspólne znalezienie rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony. W pracy z firmami i mediacjach sądowych wykorzystuję również nabytą w ramach praktyki radcy prawnego wiedzę i doświadczenie w zakresie przyczyn powstawania konfliktów, ich dynamiki oraz możliwych rozwiązań oraz wiedzę prawną. Propaguję ideę NVC na Lubelszczyźnie prowadząc otwarte kursy, działania społecznościowe, spotkania i wyjazdy wspólnotowe.

Warsztaty

Porozumienie to komunikacja, ale przede wszystkim pełne rozumienie innych ludzi i siebie samego. Porozumienie pomaga wejść w kontakt ze sobą i z innymi. Dzięki świadomości naszych potrzeb i współzależności z innymi ludźmi rozwijamy autentyczne, szczere relacje, oparte na wzajemnym szacunku i bliskości.

Porozumienie bez Przemocy (NVC) dla rodziców, opiekunów

Dowiedz się więcej

Warsztaty Komunikacji Partnerskiej

Dowiedz się więcej

Warsztaty empatycznej komunikacji

Dowiedz się więcej

Kursy porozumienia bez przemocy

Dowiedz się więcej

Warsztaty wyjazdowe

Dowiedz się więcej

Warsztaty NVC dla nauczycieli

Dowiedz się więcej

Mediacje

Mediacje dostępne w relacjach rodzinnych, firmowych, szkolnych, w sporach pomiędzy kontrahentami, jak i w sporach sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.

Kursy dla firm

Dowiedz się więcej

Mediacje rówieśnicze – zajęcia dla nauczycieli

Dowiedz się więcej

Mediacje rówieśnicze – zajęcia dla uczniów

Dowiedz się więcej

Coaching i wsparcie

Oferuję pracę indywidualną skierowaną na uświadomienie własnych potrzeb i odnajdywanie dróg ich realizacji.

Grupy empatii

Dowiedz się więcej

Grupy rozwoju osobistego

Dowiedz się więcej

Wsparcie dla rodzin

Dowiedz się więcej