Aktualności

Walentynkowy warsztat dla par

Nasze związki, tak jak zegarki czasem potrzebują naładować baterie. Problemy, stres, goniący czas – gubimy gdzieś radość i sens bycia razem. Co możemy zrobić żeby było inaczej? Jak budować związek? Nie obiecujemy, że rozwiążemy wszystkie problemy w czasie jednego warsztatu, ale na pewno podpowiemy co zrobić żeby związek funkcjonował lepiej. Przyjrzymy się komunikacji partnerskiej i wypracujemy sposoby na to, obie strony doświadczały prawdziwej miłości i radości z bycia razem.
Będziemy z uważnością słuchać siebie nawzajem i określimy naszą własną drogę ku realizacji i szczęściu
Stworzymy mapę marzeń dla naszego związku.

Czas trwania warsztatu – 2,5 h. Minimalna liczba uczestników – 4 pary , maksymalna 8 par.
Koszt – 80 zł od pary.
Gdzie- Pracownia Kreatywni Rynek Wielki 8, Zamość
Kiedy – 14 lutego, godz. 17.30-20

Zapisy do dnia 12 lutego poprzez maila: komunikujemysie@wp.pl.

Wysłanie maila z zapisem oznacza akceptację poniższego regulaminu


Regulamin do zapisów na warsztaty partnerskie
W przypadku zapisu na warsztat o miejscu decyduje kolejność zapisu. Zapisu dokonuje się wysyłając maila na adres : komunikujemysie@wp.pl najpóźniej do dnia 12 lutego 2019 r.
W przypadku gdy na warsztat przyjdzie więcej niż 8 zgłoszeń, osoby począwszy od 9 zostaną w ciągu 2 dni od zapisu poinformowane o braku miejsc. 
Osoba zapisująca się na warsztat potwierdza ostatecznie wolę uczestnictwa dokonując wpłaty zaliczki w kwocie 40 zł na konto Centrum Komunikacji i Mediacji Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kosicka- Leszczyńska w BZ WBK O/Zamość nr konta 19 1500 1807 1218 0003 6801 0000 do dnia 12 lutego 2019 r.. W dniu wysłania opłaty proszę o maila z potwierdzeniem jej wysłania na adres mailowy, ułatwi mi to księgowanie wpłat oraz weryfikację miejsc.
W tytule wpłaty należy podać : imię nazwisko, zaliczka tytułem warsztatu partnerskiego.
W przypadku gdy grupa nie zbierze się, lub warsztat zostanie odwołany z przyczyn leżących po stronie organizatora wpłacone zaliczki zostaną zwrócone w terminie 5 dni roboczych od daty odwołania warsztatu. W przypadku gdy ktokolwiek z zapisanych nie dokona wpłaty do dnia 12 lutego, zapis traci ważność, a jego miejsce zostanie zaoferowane innym oczekującym.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu z przyczyn losowych.
W przypadku rezygnacji przez uczestnika po dniu 12 lutego wpłacona zaliczka w kwocie 40 zł przepada na rzecz organizatora tytułem kary umownej w związku z poniesionymi przez organizatora kosztami oraz w związku z utratą spodziewanego wynagrodzenia. Organizator nie ma prawa żądania od uczestnika z tytułu rezygnacji z udziału w warsztacie jakiejkolwiek kwoty ponad wskazaną wyżej kwotę umowną.
Wysłanie maila z zapisem jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zasad i oznacza wyrażenie zgody na wskazane powyżej warunki.

Informuję, że: 
Administratorem danych osobowych osób zgłaszających się na warsztat jest Centrum Komunikacji i Mediacji Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kosicka-Leszczyńska z siedzibą przy ul. M. Reja 21, w Zamościu, tel.: 696 20 20 11, Przedstawicielem Administratora jest Magdalena Kosicka-Leszczyńska – właściciel

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w jednostce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 664 08 59 57 , bądź mailową: inspektor@ethna.pl
2. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest świadczenie usług trenera NVC, umożliwienie udziału w szkoleniach NVC oraz przesyłania informacji dotyczących szkoleń.
3. Dane przetwarzane przez administartora obejmują imiona, nazwiska, adresy i numery kontaktowe, w tym elektroniczne.
4. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw mogą być ograniczone przepisami krajowymi.
5. Podanie danych jest dobrowolne. Niemniej jest ono konieczne, jeżeli chcą Państwo aby otrzymywać informacje o szkoleniach oraz aby usługa została wykonana w sposób prawidłowy.
6. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu jedynie instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
8. Dane nie będą przekazywane do innych państw. 
9. Dane będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa woli zakończenia procesu rozwoju osobistego, lub do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych