Aktualności

Warsztaty Kobieca MOC

18.02.2019 (poniedziałek) godz.17:30-19:30 i 19.02.2019 (wtorek), godz. 17:30-19:30 , ZDK

Jak znaleźć i wykorzystać nasz potencjał? W czym tkwi nasza siła? W jaki sposób kontaktować się z naszą mocą i korzystać z niej, jednocześnie będąc w kontakcie z innymi ludźmi? Jak czuć moc i radość na co dzień?
W trakcie warsztatu:
– będziemy odkrywać siebie i źródła naszej siły
– przyjrzymy się sytuacjom, w których wchodzimy w uległość lub przemoc
– poszukamy sposobów jak przemienić bezradność, szarpanie się i walkę z innymi we współpracę i wspólne tworzenie 
– poczujemy swoją moc
Cena 2 zajęć – 50zł, obowiązują zapisy do 11 lutego: komunikujemysie@wp.pl, liczba miejsc ograniczona.  Regulamin zapisów w zakładce Regulamin Kobieca Moc. Wysłanie maila oznacza zgodę na zapisy Regulaminu.


Regulamin zapisów na warsztat Kobieca Moc:
O miejscu decyduje kolejność zapisu.
W przypadku gdy na warsztat przyjdzie więcej niż 16 zgłoszeń, osoby  począwszy od 17  zostaną w ciągu 2 dni od zapisu  poinformowane o braku miejsc.
Osoba zapisująca się na warsztat potwierdza ostatecznie  wolę uczestnictwa dokonując wpłaty kwoty  50  zł na konto Centrum Komunikacji i Mediacji Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kosicka- Leszczyńska w BZ WBK O/Zamość nr konta 19 1500 1807 1218 0003 6801 0000 do dnia 11 lutego 2019 r.. W dniu wysłania opłaty proszę o maila z potwierdzeniem jej wysłania na adres mailowy,  ułatwi mi to księgowanie wpłat oraz weryfikację miejsc.
W tytule wpłaty  należy podać : imię nazwisko, zaliczka tytułem warsztatu Kobieca Moc.
W przypadku gdy grupa nie zbierze się, lub warsztat zostanie odwołany  z przyczyn leżących po stronie organizatora wpłacone zaliczki zostaną zwrócone w terminie 5 dni roboczych od daty  odwołania warsztatu. W przypadku gdy ktokolwiek z zapisanych nie dokona wpłaty do dnia 11 lutego,  zapis traci ważność, a jego miejsce zostanie zaoferowane innym oczekującym.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu z przyczyn losowych.
Rezygnacja z udziału w warsztacie  przez uczestnika bez poniesienia kosztów możliwe jest do dnia 14 lutego, poprzez wysłanie najpóźniej w tym dniu do organizatora pod adres : komunikujemysie@wp.pl  maila z informacją o rezygnacji.
W przypadku rezygnacji przez uczestnika po dniu 14 lutego opłata w kwocie 50 zł przepada na rzecz organizatora tytułem kary umownej w związku z poniesionymi przez organizatora kosztami oraz w związku z utratą spodziewanego wynagrodzenia. Organizator nie ma prawa żądania od uczestnika z tytułu rezygnacji z udziału w warsztacie jakiejkolwiek kwoty ponad wskazaną wyżej kwotę umowną.
Wysłanie maila z zapisem jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zasad i oznacza wyrażenie zgody na wskazane powyżej warunki.

Informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Komunikacji i Mediacji  Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kosicka-Leszczyńska z siedzibą przy ul. M. Reja 21, w Zamościu, tel.: 696 20 20 11, Przedstawicielem Administratora jest Magdalena Kosicka-Leszczyńska – właściciel

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w jednostce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 664 08 59 57 , bądź mailową: inspektor@ethna.pl
Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest świadczenie usług trenera NVC, umożliwienie  udziału w szkoleniach NVC oraz przesyłania informacji dotyczących szkoleń.
Dane przetwarzane przez administartora obejmują imiona, nazwiska, adresy i numery kontaktowe, w tym elektroniczne.
Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw mogą być ograniczone przepisami krajowymi.
Podanie danych jest dobrowolne. Niemniej jest ono konieczne, jeżeli chcą Państwo aby otrzymywać informacje o szkoleniach oraz aby usługa została wykonana w sposób prawidłowy.
Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu jedynie instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
Dane nie będą przekazywane do innych państw.
Dane będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa woli zakończenia procesu rozwoju osobistego, lub do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.